เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 130 ชั่วโมง
มีทั้งหมด 104 บทเรียน
ความยาวคอร์ส 93 ชั่วโมง 55 นาที
หนังสือเรียน 1 เล่ม (เนื้อหา+ข้อสอบจริง+แบบฝึกเสริม)
เกี่ยวกับผู้สอน
พัฐดลย์ โสภาจิตต์วัฒนะ (ครูพี่โอม)
Forward English

เหรียญทอง “อังกฤษ ม.ปลาย 3 ปีซ้อน” Saint Gabriel’s College || นักเรียนทุน 100% “เกียรตินาคิน”-เกียรตินิยมอันดับ 1 BBA ธรรมศาสตร์ (Major : Finance / Minor : Marketing) || นักเรียนแลกเปลี่ยน McGill University (Harvard ของ Canada) || คะแนน GAT (ENG) เต็ม 150 / 9 สามัญ 97.50 “สูงสุด” ของประเทศ || คะแนน TOEIC 990 เต็ม TOEFL 117/120 IELTS 8.5 || ประสบการณ์ “ติวอังกฤษ” + “สอบเอง” กว่า 12 ปี || ติวเตอร์รับเชิญโรงเรียนชั้นนำใน กทม. กว่า 30 โรงเรียน ++

ตะลุยโจทย์ครบทุกสนาม พิชิตคะแนนสูงสุดติดเข้าเป้าทุกคณะ

ตะลุยโจทย์ "ครบทุกสนาม" พิชิตคะแนนสูงสุดติดเข้าเป้าทุกคณะ

โดย พัฐดลย์ โสภาจิตต์วัฒนะ (ครูพี่โอม)

ราคา 8,800 บาท เท่านั้น!

10,800 บาท
แจ้งโอนเงิน

ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 1
เวลา(นาที)
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 1. 1 1:16:56  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 1. 2 6:25  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 1. 3 59:03  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 2
เวลา(นาที)
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 2. 1 1:16:43  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 2. 2 15:35  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 2. 3 58:51  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 3
เวลา(นาที)
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 3. 1 1:19:33  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 3. 2 50:47  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 4
เวลา(นาที)
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 4. 1 1:07:47  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 4. 2 1:03:20  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 5
เวลา(นาที)
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 5. 1 1:17:15  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 5. 2 20:46  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 5. 3 44:45  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 6
เวลา(นาที)
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 6. 1 1:09:56  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 6. 2 56:38  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 7
เวลา(นาที)
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 7. 1 1:02:59  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 7. 2 40:46  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 7. 3 30:53  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 8
เวลา(นาที)
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 8. 1 1:16:25  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 8. 2 32:21  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 8. 3 37:11  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 9
เวลา(นาที)
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 9. 1 1:16:43  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 9. 2 1:28  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 9. 3 41:04  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 10
เวลา(นาที)
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 10. 1 1:16:45  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 10. 2 17:01  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 10. 3 44:29  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 11
เวลา(นาที)
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 11. 1 1:12:39  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 11. 2 36:21  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 11. 3 1:23:40  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 12
เวลา(นาที)
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 12. 1 1:22:29  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 12. 2 17:01  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 12. 3 32:04  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 13
เวลา(นาที)
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 13. 1 1:16:21  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 13. 2 27:43  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 13. 3 35:41  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 14
เวลา(นาที)
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 14.1 1:14:47  
ตะลุย gat ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 14.2 32:12  
เฉลย Fina Mock Test (TCASTER)
เวลา(นาที)
เฉลย Fina Mock Test (TCASTER) ตอนที่ 1 58:51  
เฉลย Fina Mock Test (TCASTER) ตอนที่ 2 1:43  
เฉลย Fina Mock Test (TCASTER) ตอนที่ 3 1:13:54  
เฉลย Fina Mock Test (TCASTER) ตอนที่ 4 54:19  
ข้อสอบจริง GAT (ENG) ปี64
เวลา(นาที)
ตะลุย gat eng ปี 64
เวลา(นาที)
ตะลุย gat eng ปี 64 ครั้งที่ 1.1 1:17:51  
ตะลุย gat eng ปี 64 ครั้งที่ 1.2 13:37  
ตะลุย gat eng ปี 64 ครั้งที่ 2.1 1:01:03  
ตะลุย gat eng ปี 64 ครั้งที่ 2.2 4:36  
ตะลุย gat eng ปี 64 ครั้งที่ 3.1 1:14:15  
ตะลุย gat eng ปี 64 ครั้งที่ 3.2 16:12  
ตะลุย gat eng ปี 65
เวลา(นาที)
ตะลุย gat eng ปี 65 ครั้งที่ 1.1 1:09:43  
ตะลุย gat eng ปี 65 ครั้งที่ 1.2 24:32  
ตะลุย gat eng ปี 65 ครั้งที่ 2.1 1:04:11  
ตะลุย gat eng ปี 65 ครั้งที่ 2.2 38:56  
ตะลุย gat eng ปี 65 ครั้งที่ 2.3 25:38  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 1
เวลา(นาที)
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 1. 1 1:16:33  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 1. 2 1:16  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 1. 3 1:05:58  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 2
เวลา(นาที)
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 2. 1 1:17:01  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 2. 2 39:55  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 2. 3 35:41  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 3
เวลา(นาที)
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 3. 1 1:15:05  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 3. 2 56:36  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 4
เวลา(นาที)
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 4. 1 1:17:07  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 4. 2 19:41  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 4. 3 43:23  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 5
เวลา(นาที)
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 5. 1 1:17:43  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 5. 2 4:08  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 5. 3 1:10:07  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 6
เวลา(นาที)
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 6. 1 1:17:15  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 6. 2 1:01:49  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 7
เวลา(นาที)
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 7. 1 1:18:13  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 7. 2 9:05  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 7. 3 55:44  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 8
เวลา(นาที)
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 8. 1 1:17:13  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 8. 2 1:07  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 8. 3 52:47  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 9
เวลา(นาที)
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 9. 1 1:17:15  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 9. 2 29:50  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 9. 3 33:43  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 10
เวลา(นาที)
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 10. 1 1:04:41  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 10. 2 40:24  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 10. 3 29:23  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 11
เวลา(นาที)
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 11. 1 1:17:38  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 11. 2 58:13  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 12
เวลา(นาที)
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 12. 1 1:14:13  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 12. 2 41:10  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 12. 3 36:00  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 13
เวลา(นาที)
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 13. 1 1:11:21  
ตะลุย 9สามัญ ปราบเซียน 5 พ.ศ. ครั้งที่ 13. 2 36:49  
เฉลย Fina Mock Test (TCASTER)
เวลา(นาที)
เฉลย Fina Mock Test (TCASTER) ตอนที่ 1 20:11  
เฉลย Fina Mock Test (TCASTER) ตอนที่ 2 59:33  
เฉลย Fina Mock Test (TCASTER) ตอนที่ 3 51:49  
เฉลย Fina Mock Test (TCASTER) ตอนที่ 4 1:16:43  
เฉลย Fina Mock Test (TCASTER) ตอนที่ 5 7:00  
เฉลย Fina Mock Test (TCASTER) ตอนที่ 6 11:43  
ข้อสอบจริง 9 วิสามัญ ปี64
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ 9 สามัญ eng ปี 64
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ 9 สามัญ eng ปี 64 ครั้งที่ 1.1 1:10:53  
ตะลุยโจทย์ 9 สามัญ eng ปี 64 ครั้งที่ 1.2 22:00  
ตะลุยโจทย์ 9 สามัญ eng ปี 64 ครั้งที่ 2.1 1:15:43  
ตะลุยโจทย์ 9 สามัญ eng ปี 64 ครั้งที่ 2.2 3:51  
ตะลุยโจทย์ 9 สามัญ eng ปี 64 ครั้งที่ 3.1 1:16:15  
ตะลุยโจทย์ 9 สามัญ eng ปี 64 ครั้งที่ 3.2 10:02  
ตะลุยโจทย์ 9 สามัญ eng ปี 65
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ 9 สามัญ eng ปี 65 ครั้งที่ 1.1 1:10:11  
ตะลุยโจทย์ 9 สามัญ eng ปี 65 ครั้งที่ 1.2 22:49  
ตะลุยโจทย์ 9 สามัญ eng ปี 65 ครั้งที่ 2.1 1:14:17  
ตะลุยโจทย์ 9 สามัญ eng ปี 65 ครั้งที่ 2.2 1:11:10  
1.1_vocab_10day__page_1.pdf
1.2_vocab_10day__page_2.pdf
เฉลย_gat60.png
เฉลย_gat61.png
เฉลย_gat62.png
เฉลย_gat63.jpg
ข้อสอบจริง_gateng_ปี_64.pdf
ข้อสอบจริง_gateng_ปี_65.pdf
MOCKTEST ท้ายคอร์สตะลุยโจทย์ GAT(ENG) 7 พ.ศ. (TCASTER).pdf
samaneng_solution_paper.pdf
เฉลย9eng59.png
เฉลย9eng60.png
เฉลย9eng61.png
เฉลย9eng62.png
เฉลย9eng63.jpg
เฉลย9eng64.png
ข้อสอบจริง_9สามัญ_eng_ปี_64.pdf
ข้อสอบจริง_9สามัญ_eng_ปี_65.pdf
mocktest_ท้ายคอร์สตะลุยโจทย์_9_สามัญ_7_พ.ศ._tcaster.pdf

ขั้นตอน 1

ชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามเลขที่บัญชีด้านล่างนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. ไทยพาณิชย์ 409-584195-2 บริษัท อะเฮด เลิร์นนิ่ง จำกัด

ขั้นตอน 2

แจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียนได้ที่หน้า แจ้งโอนเงิน
(รบกวนกรอกวันเวลาที่โอนให้ถูกต้องเพื่อให้แอดมินตรวจสอบยอดโอนได้ง่ายขึ้นครับ)

ขั้นตอน 3

รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ที่เบอร์ Hotline โทร. 099-414-5065 หรือติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ที่นี่