เกี่ยวกับคอร์สนี้
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
ได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ 84 ชั่วโมง
มีทั้งหมด 78 บทเรียน
ความยาวคอร์ส 72 ชั่วโมง
หนังสือเรียน 1 เล่ม (เนื้อหา+ข้อสอบจริง+แบบฝึกเสริม)
เกี่ยวกับผู้สอน
พัฐดลย์ โสภาจิตต์วัฒนะ (ครูพี่โอม)
Forward English

เหรียญทอง “อังกฤษ ม.ปลาย 3 ปีซ้อน” Saint Gabriel’s College || นักเรียนทุน 100% “เกียรตินาคิน”-เกียรตินิยมอันดับ 1 BBA ธรรมศาสตร์ (Major : Finance / Minor : Marketing) || นักเรียนแลกเปลี่ยน McGill University (Harvard ของ Canada) || คะแนน GAT (ENG) เต็ม 150 / 9 สามัญ 97.50 “สูงสุด” ของประเทศ || คะแนน TOEIC 990 เต็ม TOEFL 117/120 IELTS 8.5 || ประสบการณ์ “ติวอังกฤษ” + “สอบเอง” กว่า 12 ปี || ติวเตอร์รับเชิญโรงเรียนชั้นนำใน กทม. กว่า 30 โรงเรียน ++

แพคควบ ALL IN ONE TGAT (ENG) A-LAVEL 82 (ENG) 70 UP

แพคควบ ALL IN ONE TGAT (ENG) A-LAVEL 82 (ENG) 70 UP

โดย พัฐดลย์ โสภาจิตต์วัฒนะ (ครูพี่โอม)

ราคา 8,800 บาท เท่านั้น!

9,800 บาท
แจ้งโอนเงิน

ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 1
เวลา(นาที)
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 1 เทปที่ 1 1:15:31  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 1 เทปที่ 2 24:49  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 1 เทปที่ 3 1:05:43  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 2
เวลา(นาที)
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 2 เทปที่ 1 1:17:57  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 2 เทปที่ 2 25:25  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 2 เทปที่ 3 1:18:13  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 2 เทปที่ 4 4:03  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 3
เวลา(นาที)
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 3 เทปที่ 1 1:16:47  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 3 เทปที่ 2 33:30  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 3 เทปที่ 3 49:45  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 4
เวลา(นาที)
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 4 เทปที่ 1 1:16:49  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 4 เทปที่ 2 23:00  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 4 เทปที่ 3 1:00:28  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 5
เวลา(นาที)
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 5 เทปที่ 1 1:16:53  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 5 เทปที่ 2 43:56  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 5 เทปที่ 3 44:36  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 6
เวลา(นาที)
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 6 เทปที่ 1 1:17:05  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 6 เทปที่ 2 36:16  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 6 เทปที่ 3 43:06  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 7
เวลา(นาที)
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 7 เทปที่ 1 1:17:07  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 7 เทปที่ 2 30:17  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 7 เทปที่ 3 53:16  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 8
เวลา(นาที)
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 8 เทปที่ 1 1:14:41  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 8 เทปที่ 2 40:17  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 8 เทปที่ 3 39:07  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 9
เวลา(นาที)
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 9 เทปที่ 1 1:19:13  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 9 เทปที่ 2 20:34  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 9 เทปที่ 3 1:02:16  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 10
เวลา(นาที)
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 10 เทปที่ 1 1:16:11  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 10 เทปที่ 2 24:33  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 10 เทปที่ 3 1:09:36  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 11
เวลา(นาที)
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 11 เทปที่ 1 1:16:23  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 11 เทปที่ 2 24:18  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 11 เทปที่ 3 1:06:28  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 12
เวลา(นาที)
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 12 เทปที่ 1 1:17:15  
ALL IN ONE TGAT (ENG) 70 UP+ ครั้งที่ 12 เทปที่ 2 42:48  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 1
เวลา(นาที)
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 1 เทปที่ 1 1:16:19  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 1 เทปที่ 2 1:25  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 1 เทปที่ 3 1:08:58  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 2
เวลา(นาที)
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 2 เทปที่ 1 8:11  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 2 เทปที่ 2 1:16:15  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 2 เทปที่ 3 9:04  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 2 เทปที่ 4 1:16:53  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 3
เวลา(นาที)
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 3 เทปที่ 1 1:15:05  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 3 เทปที่ 2 12:17  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 3 เทปที่ 3 1:08:39  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 4
เวลา(นาที)
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 4 เทปที่ 1 1:15:35  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 4 เทปที่ 2 23:32  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 4 เทปที่ 3 1:11:08  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 5
เวลา(นาที)
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 5 เทปที่ 1 1:16:49  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 5 เทปที่ 2 17:23  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 5 เทปที่ 3 1:08:43  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 6
เวลา(นาที)
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 6 เทปที่ 1 1:17:17  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 6 เทปที่ 2 5:17  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 6 เทปที่ 3 1:09:32  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 6 เทปที่ 4 4:02  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 7
เวลา(นาที)
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 7 เทปที่ 1 46:24  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 7 เทปที่ 2 24:47  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 7 เทปที่ 3 1:16:25  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 7 เทปที่ 4 20:40  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 8
เวลา(นาที)
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 8 เทปที่ 1 1:15:30  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 8 เทปที่ 2 17:57  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 8 เทปที่ 3  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 8 เทปที่ 4 45:37  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 9
เวลา(นาที)
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 9 เทปที่ 1 1:14:45  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 9 เทปที่ 2 13:59  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 9 เทปที่ 3 1:15:24  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 10
เวลา(นาที)
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 10 เทปที่ 1 22:11  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 10 เทปที่ 2 1:16:57  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 10 เทปที่ 3 10:24  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 10 เทปที่ 4 38:03  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 10 เทปที่ 5 10:24  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 11
เวลา(นาที)
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 11 เทปที่ 1 1:16:11  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 11 เทปที่ 2 38:43  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 11 เทปที่ 3 33:07  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 12
เวลา(นาที)
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 12 เทปที่ 1 1:50:07  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 12 เทปที่ 2 15:34  
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82 (ENG) 70UP+ ครั้งที่ 12 เทปที่ 3 1:15:45  
เอกสารครั้งที่ 1-2 All-In-One TGAT(ENG) ใช้ตอนรอส่งหนังสือ.pdf
NEWS ARTICLE.pdf
Vocab SHEET 1.pdf
Vocab SHEET 2.pdf
Vocab SHEET 3.pdf
Vocab SHEET 4.pdf
ALL-IN-ONE TGAT(ENG) QUIZ 1.pdf
ALL-IN-ONE TGAT(ENG) QUIZ 2.pdf
ALL-IN-ONE TGAT(ENG) QUIZ 3.pdf
ALL-IN-ONE TGAT(ENG) QUIZ 4.pdf
ALL-IN-ONE TGAT(ENG) QUIZ 5.pdf
ALL-IN-ONE TGAT(ENG) QUIZ 6.pdf
ALL-IN-ONE TGAT(ENG) QUIZ 7.pdf
ALL-IN-ONE TGAT(ENG) QUIZ 8.pdf
ALL-IN-ONE TGAT(ENG) QUIZ 9.pdf
QUIZ 10 Edit.pdf
ALL-IN-ONE TGAT(ENG) IDIOMS EXPRESSION.pdf
Vocabulary class 3 + 4.pdf
SELECTED 20 OCT.pdf
NEW QUIZ2.pdf
EXTRA VOCAB CLASS 3+4 (1 SET ONLY).pdf
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82(ENG) QUIZ 1.pdf
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82(ENG) QUIZ 2.pdf
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82(ENG) QUIZ 3.pdf
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82(ENG) QUIZ 4.pdf
ALL-IN-ONE A-LEVEL 82(ENG) MID-COURSE QUIZ.pdf
ALL-IN-ONE-A-LEVEL 82(ENG) QUIZ 5.pdf
ALL-IN-ONE-A-LEVEL 82(ENG) QUIZ 6.pdf
Idioms A-LEVEL 82.pdf
MOCK TEST SET 1 (FINAL).pdf

ขั้นตอน 1

ชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามเลขที่บัญชีด้านล่างนี้
ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธ. ไทยพาณิชย์ 409-584195-2 บริษัท อะเฮด เลิร์นนิ่ง จำกัด

ขั้นตอน 2

แจ้งโอนเงินและกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเรียนได้ที่หน้า แจ้งโอนเงิน
(รบกวนกรอกวันเวลาที่โอนให้ถูกต้องเพื่อให้แอดมินตรวจสอบยอดโอนได้ง่ายขึ้นครับ)

ขั้นตอน 3

รอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24ชม. หลังจากแจ้งโอนเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอน 4
เข้าสู่ระบบเพื่อเรียนออนไลน์ได้เลย!

หมายเหตุ หากพบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อทีมงานได้ที่เบอร์ Hotline โทร. 099-414-5065 หรือติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ที่นี่